Då, kändes inköp av whiteboardtavlor revolutionerande. Nu, spränger vi skolan med digital teknik och lärandet, det händer överallt

Är på SETT-mässan och möter ett uppslag av idéer och förslag om hur använda digital teknik i lärandet. Låt eleverna göra sina redovisningar genom podcast, film med EDpuzzle eller via YouTubes redigeringsverktyg eller screencast-o-matic, brainstorma digitalt med verktyget Padlet, öka elevaktiviteten med whiteboard.fi som digital anslagstavla, gör en tipspromenad, träna ord och begrepp med Kahoot och Quizlet live, gör en utvärderingsenkät i Google forms, checka av vad eleverna tycker/tänker med mentimeter, exit-ticket mm. 


Digitaliseringen fullkomligen spränger skolan och öppnar upp för tusen möjligheter för ett interaktivt lärande och det kan göras överallt.


Minns mina första år i lärarjobbet med vita kritor på svarta tavlan och faktiskt använde vi blåstencilapparat under en tid. Så köpte skolan in vita whiteboardtavlor. Wow, det var revolutionerande! Med färgpennor i rött, blått och grönt skapade vi så den tidens dynamik i undervisningen :) På många sätt minns jag hur samtalen och diskussionerna bar lärandet framåt.


Att leda skolutveckling i digitaliseringens tidevarv utmanar oss att tänka kreativt och i det farvattnet också omse tid för samtal    och diskussion - reflektion. Men vilket inte heller utesluter digital teknik.


Lyssnar här på Kalle Larsens föreläsning om hur han använder IKT i undervisningen med sina elever på Blackeberg.


Bra länksamling till digitala verktyg på patriciadiaz.se/lanksamlingar/digitala-verktyg/ 

0 kommentarer