Socialt entreprenörskap på schemat!

Sitter och lyssnar på redovisningar av eleverna i SAB14 om hur de drivit sina sociala entreprenörskap under läsåret och gjort skillnad för många människor! 

Eleverna berättar om processer kring samarbete med insamling till barnhem i Polen, stöd till organisation som arbetar mot trafficking i Nepal, påverkansarbete riktat till riksdagspolitiker om vikten av gratis SL-kort till alla, insamling till Unicef  mm.

Stimulerande och motiverande undervisning som visar resultat när det är som bäst väglett av förstelärare Birgit Carlsson. 

PS angående önskemål om SL-kort så kommer alla elever som börjar på KVG i höst att få SL-kort :)

0 kommentarer

Pluggar i solen - fredag em

Fångar några ögonblick utanför skolhuset på Campus Konradsberg. Möter elever fullt upptagna i diskussioner om det som pågår i lärandet, de pluggar tillsammans och njuter i solen :)

0 kommentarer

Då, kändes inköp av whiteboardtavlor revolutionerande. Nu, spränger vi skolan med digital teknik och lärandet, det händer överallt

Är på SETT-mässan och möter ett uppslag av idéer och förslag om hur använda digital teknik i lärandet. Låt eleverna göra sina redovisningar genom podcast, film med EDpuzzle eller via YouTubes redigeringsverktyg eller screencast-o-matic, brainstorma digitalt med verktyget Padlet, öka elevaktiviteten med whiteboard.fi som digital anslagstavla, gör en tipspromenad, träna ord och begrepp med Kahoot och Quizlet live, gör en utvärderingsenkät i Google forms, checka av vad eleverna tycker/tänker med mentimeter, exit-ticket mm. 


Digitaliseringen fullkomligen spränger skolan och öppnar upp för tusen möjligheter för ett interaktivt lärande och det kan göras överallt.


Minns mina första år i lärarjobbet med vita kritor på svarta tavlan och faktiskt använde vi blåstencilapparat under en tid. Så köpte skolan in vita whiteboardtavlor. Wow, det var revolutionerande! Med färgpennor i rött, blått och grönt skapade vi så den tidens dynamik i undervisningen :) På många sätt minns jag hur samtalen och diskussionerna bar lärandet framåt.


Att leda skolutveckling i digitaliseringens tidevarv utmanar oss att tänka kreativt och i det farvattnet också omse tid för samtal    och diskussion - reflektion. Men vilket inte heller utesluter digital teknik.


Lyssnar här på Kalle Larsens föreläsning om hur han använder IKT i undervisningen med sina elever på Blackeberg.


Bra länksamling till digitala verktyg på patriciadiaz.se/lanksamlingar/digitala-verktyg/ 

0 kommentarer