Work-Based-Learning

Våra elever gör del av lärande i arbetslivet på Hamdards universitetssjukhus på avdelningar för kirurgi, ortopedi, kardiologi och akutsjukvård. APL-perioden inleddes med en föreläsning av doktor Carla Seiler i mikrobiologi. I föreläsningen fick vi följa med på en resa i mikroorganismernas värld. Det gick ett sus genom rummet när bilden på mobiltelefonen fylld med tiotusentals bakterier hamnade på filmduken. Nu handlar det om att tvätta händer noga, använda handsprit och skyddskläder vid patientkontakt - personlig säkerhet först sedan patientens. Välutbildade handledare kommer att ta hand om våra elever.

0 kommentarer