Indiens växande ekonomi syns överallt

Varje dag flyttar det in tusentals människor till Delhi. De kommer från regioner runtom i hela landet. Det annonseras efter arbetskraft dagligen. Det är matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden som är den stora utmaningen. Behovet av utbildad personal inom hälsosektorn sticker ut. 

Prof Manju Chhugani berättar att det inte är ovanligt att endast två sjuksköterskor tar hand om 100 förlossningar under ett arbetspass på en del sjukhus. Utbildad vårdpersonal som arbetar närmast sjuksköterskan lyser i stort med sin frånvaro. Det är här vårdutbildningen till Health care assistant - likt vår undersköterskautb - kommer att fylla en viktig funktion. Tillsammans fortsätter vi att arbeta vidare med planläggning för genomförande av Diploma programmet till Health care assistant och en specialistutb till Elderly care specialist assistant nurse.

0 kommentarer