Forskning i den egna undervisningspraktiken, mån 27/4-17

Möte varje vecka i FOU - forskningsprojektet - med lärare i vårdämnen och naturvetenskap. Reflekterande diskussioner pågår kring genomförda lektionsbesök. I fokus är Dylan Williams vägledning om lärandemålen i undervisningen. Utmaningen står i att finna utgångspunkten i elevernas livsvärld - förkunskaper i lärandet. Nu analyseras lektionsbesök och strategier utarbetas framåt.

0 kommentarer