Conference about breastfeeding

Deltar på intressant konferens om betydelsen av breastfeeding. Professor Manju Chhugani är en av föreläsarna. Mycket intressant tema. I Indien har det uppmärksammats hur medelklassens kvinnor väljer bort att amma sina barn. Konsekvenser av dessa individuella beslut går att avläsa i ohälsa bland barn. Risk finns även för att andra samhällsgrupper tar efter.


I den planerade utbildningen till Health care assistant som vi tagit fram tillsammans med Nursing College Jamia Hamdard University är även denna kunskap av vikt att integrera i vård- och omsorgskursen.

0 kommentarer