Forskning i den egna undervisningspraktiken, mån 27/4-17

Möte varje vecka i FOU - forskningsprojektet - med lärare i vårdämnen och naturvetenskap. Reflekterande diskussioner pågår kring genomförda lektionsbesök. I fokus är Dylan Williams vägledning om lärandemålen i undervisningen. Utmaningen står i att finna utgångspunkten i elevernas livsvärld - förkunskaper i lärandet. Nu analyseras lektionsbesök och strategier utarbetas framåt.

0 kommentarer

Indiens växande ekonomi syns överallt

Varje dag flyttar det in tusentals människor till Delhi. De kommer från regioner runtom i hela landet. Det annonseras efter arbetskraft dagligen. Det är matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden som är den stora utmaningen. Behovet av utbildad personal inom hälsosektorn sticker ut. 

Prof Manju Chhugani berättar att det inte är ovanligt att endast två sjuksköterskor tar hand om 100 förlossningar under ett arbetspass på en del sjukhus. Utbildad vårdpersonal som arbetar närmast sjuksköterskan lyser i stort med sin frånvaro. Det är här vårdutbildningen till Health care assistant - likt vår undersköterskautb - kommer att fylla en viktig funktion. Tillsammans fortsätter vi att arbeta vidare med planläggning för genomförande av Diploma programmet till Health care assistant och en specialistutb till Elderly care specialist assistant nurse.

0 kommentarer

Work-Based-Learning

Våra elever gör del av lärande i arbetslivet på Hamdards universitetssjukhus på avdelningar för kirurgi, ortopedi, kardiologi och akutsjukvård. APL-perioden inleddes med en föreläsning av doktor Carla Seiler i mikrobiologi. I föreläsningen fick vi följa med på en resa i mikroorganismernas värld. Det gick ett sus genom rummet när bilden på mobiltelefonen fylld med tiotusentals bakterier hamnade på filmduken. Nu handlar det om att tvätta händer noga, använda handsprit och skyddskläder vid patientkontakt - personlig säkerhet först sedan patientens. Välutbildade handledare kommer att ta hand om våra elever.

0 kommentarer