Mount Koya - Koyasan

Osaka Gyoko High School har sin värdegrund i den Buddistiska traditionens lärdomar om att växa som människa genom ökad medvetenhet om människans egna ansvar i att skapa och verka för ett gott liv i vår samtid.

Vi får lära känna dess kärna genom resa upp till Mount Koya för att bo på ett buddhistiskt tempel i den lilla staden Koyosan. Vi vandrar i bergen, tar oss fram genom gravplatser, är med på buddhistiska ceremonier; lever ett dygn i en mycket spartansk tillvaro. Det ger oss tid till djupa existentiella samtal, reflektion om livet och att se och förstå mer om den här delen av Japans historia.

http://www.japan-guide.com/e/e4900.html

0 kommentarer