Ungdomsprojekt Sweden - Japan 2020!

Skriv inläggstext 

Vi träffar Mr Masao Kobayashi som bott i Sverige i många år och arbetat med samverkansprojekt mellan våra länder. Mr Kobayashi är numera bosatt i Tokyo och på äldre dagar fortsatt verksam som entreprenör. Mr Kobayashi är också vän med rektorer på Gyoko High School i Osaka. Idéer har fötts om att under OS möjliggöra för våra ungdomar från Kungsholmens västra gymnasium i Stockholms stad och Gyoko High School i Osaka Japan att mötas i ett samverkansprojekt med syfte att lyfta fram viktiga livsfrågor i vår samtid. Jag föreslår temat Global Health vilket också inrymmer frågor om mänskliga rättigheter. Samtal pågick under flera timmar om hur detta skulle kunna drivas vidare och förverkligas. I Stockholms stad har vi flera gymnasieskolor som skulle kunna bjudas in i projektet. Mr Kobayashi ser också hur flera High School i Tokyo skulle kunna finnas med.

- Ett stort ungdomsprojekt som tar plats i Tokyo under OS i samverkan Sweden - Japan. Vilken fantastisk idé! Vi tar med idéer hem till utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och hoppas på positiv respons :)

0 kommentarer