Sakai Medical Center

På besök på Sakai Medical Center, ett högteknologiskt sjukhus i Osaka. Sjukhusdirektören och the Head Nurse berättar om utveckling av sjukhusets akutsjukvård och specialistvård.

Vi får veta att en reform för att få bort titeln Female resp Male Nurse i Japan kom först 2002. Som överallt i världen stora utmaningar med frågor kring jämställdhet.

0 kommentarer