Gyoko High School

Möte med studenter på Gyoko High School. Intressanta diskussioner om våra utbildningars likheter och olikheter. Vi guidas runt på skolan och får bl a se hur de utvecklat ett kliniskt metodrum där hemsjukvård kan tränas. Deras femåriga utbildning är intressant. Efter tre år på High School som infärgats med kurser i vård- och omsorg följer en påbyggnad på två år som leder till sjuksköterskeexamen. - Skulle det kunna vara genomförbart också i Sverige?

0 kommentarer