Forskningsprojekt - KVG i samverkan med KI

Vi startade upp ett unikt samarbete med Karolinska Institutet i fredags. Under två veckor förflyttar vi undervisningen för våra elever i åk 3 på NA till lab-salar på KI. Ett tiotal forskare ska handleda eleverna i vetenskapligt arbetssätt. De ska få pröva på att vara forskare i den riktiga världen. Så intressanta forskningsämnen som presenterades. Wow vilket fördjupat lärande som väntar! Detta kan bli något att lyfta fram som en presentation i aulan på KVG:s Nobeldag den 12 dec :)

Här presenterar Kim Vestå sin forskning om antibiotika resistenta bakterier. Kim leder också samverkansprojektet med KVG.

0 kommentarer