Innovatonsdag på KVG

Bob Dylans musik fyller alla mellanrum i aulan på vårt Campus Konradsberg. Det är nästan fullsatt av elever. Åsa Sundelin från Nobelmuseet presenterar årets nobelpristagare och deras forskning. Språket är oftast mycket svårt men spännande. Våra elever lyssnar koncentrerat. De är fantastiska! Vi lär om cellen och autofagi, om materia som upptäckts kunna inta märkliga tillstånd, om ekonomipris och banker som ska kunna gå i konkurs, om årets fredspris och kampen för fred i Colombia. Vi lär om vetenskap! 


Så tar forskaren Kim Vestö vid från Karolinska Institutet med en föreläsning om antibiotika resistenta bakterier och vår livsstil i vårt moderna samhälle. Eleverna lyssnar andäktigt och deltar även aktivt med frågor. De är i dialog med forskaren och forskningen. 


Programmet avslutas med nomineringar av vinnarna till KVG:s egna "nobelpris" inom kategorierna: Matematik, Fred och gemenskap på KVG, Naturvetenskap och Litteratur. På KVG kan jag lova att vi har många innovativa, kreativa och smarta elever. Vi får även tid att berätta om vårt forskningsprojekt i samarbete med KI. En härlig förmiddag som avslutas med nobellunch i matsalen.

0 kommentarer