Att planera med mål för bedömning

Lördagmorgon 10 oktober, smyger iväg från huset i ottan för att lyssna på Per Måhl och Bo Sundblad, de håller en heldagskonferens om bedömning söder om stan. Möter upp några av skolans lärare :) och blir så fantastiskt glad och varm över att känna deras engagemang i det som är i fokus för vårt pedagogiska utvecklingsarbete. Flera viktiga frågeställningar lyfts fram för vårt arbete och i Per Måhls beskrivning av hur undervisning bör ta sin start utifrån en så kallad bakängesplanering utkristalliserar sig kärnan i det vi behöver borra oss djupare in i.
 
- Hur planerar vi vår undervisning med mål för bedömning? Vad ska eleven kunna i förhållande till kunskapskraven när studierna i ett specifikt arbetsområde är avslutat? Det handlar om att identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet och att förvissa sig om att eleven förstår vilka kunskaper de ska utveckla och varför.
 
Dagen fylls med intressanta diskussioner om kunskapsomdömen i relation till kunskapskrav, bedömningsmatriser och betygssättning. Konferensen pikar vid slutet med att sätta den undervisande lärarens roll i centrum för hur vi ska kunna vända skolresultaten i Sverige till att bli de bästa i världen.
 
 
 
 
 
 
.
 

 

0 kommentarer